29. ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno uspořádá Moravská galerie v roce 2022. Kurátorem bude Rick Poynor, britský teoretik a kurátor designu, fotografie a vizuální kultury. Založil Eye Magazine o grafickém designu a podílel se také na založení mezinárodního portálu o vizuální kultuře Design Observer.

Důvodem k odložení je mimo jiné právě probíhající náročná rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea.

Příznivci Bienále a zájemci o grafický design se však mohou těšit i na rok 2020. Moravská galerie v Brně totiž připravuje přehlídku celoživotního díla zakladatele bienále Jana Rajlicha st. v rámci rovnou třech výstav se souhrnným názvem Rajlich 100. I přes nepřízeň současné situace věříme, že výstavy bude možné otevřít v září 2020.

Historie

Mezinárodní bienále grafického designu v Brně bylo založeno roku 1963 a patří k nejstarším a nejvýznamnějším akcím v oboru vizuální komunikace na světě.

Ke zrodu Bienále Brno přispěly kulturně politické poměry šedesátých let, provázené snahami československých umělců a designérů, usilujících o právo na tvůrčí svobodu, podmíněnou možnostmi konfrontací vlastní designérské tvorby se světem. K zakladatelské generaci brněnského Bienále patří malíř a grafik Jan Rajlich starší a teoretici umění Jiří Hlušička a Karel Holešovský.

V roce 1964 uspořádala Moravská galerie v Brně První československou přehlídku plakátu a propagační grafiky, na niž od roku 1966 navázaly již mezinárodní cyklické výstavy s cílem obsáhnout široké spektrum oboru grafického designu. Původní polytematická struktura Bienále počítala se třemi výstavními disciplínami. Po roce 1968 byla pro náročnost vypuštěna problematika výstavnické tvorby. Počínaje rokem 1970 se na Bienále Brno střídala dvě základní témata: (1) Plakát, firemní, informační a reklamní grafika a (2) Grafický design a písmo v knihách, časopisech, novinách a digitálních médiích.

Brněnského bienále se během jeho historie zúčastnilo mnoho významných osobností grafického designu, ať již prezentovaly svou tvorbu jako vystavující autoři, nebo se akce zúčastnily osobně jako členové mezinárodních porot a přednášející na mezinárodních sympoziích. V Brně tak byla zastoupena taková jména grafického designu jako Saul Bass, Roman Cieślewicz, Wim Crouwel, Alan Fletcher, Adrian Frutiger, Shigeo Fukuda, Milton Glaser, Ivan Chermayeff, Seymour Chwast, Mitsuo Katsui, Herb Lubalin, Ladislav Sutnar, Josef Týfa, Tadanori Yokoo, Hermann Zapf a další.

Moravská galerie v Brně

Moravská galerie v Brně je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.

Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice. Její historie začíná už v roce 1818 založením Františkova muzea, jehož součástí byla od počátku i obrazárna. V roce 1961 získala nově vzniklá instituce propojující volné a užité umění svůj dnešní název – Moravská galerie v Brně. Vlastní čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a Jurkovičovu vilu. Společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech.

moravska-galerie.cz

Bienále Brno
Moravská galerie v Brně
Husova 18
662 26 Brno
info@bienalebrno.org